fashion

FASH19 Graduate Fashion Presentation

FASH19 THE GRADUATION FASHION PRESENTATION
แฟชั่นโชว์แสดงผลงานแฟชั่นนิพนธ์
โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ชั้น 23 สิงห์คอมเพล็กซ์

Read More »