FASH SWU
College of Creative Industry Srinakarinwirot University
FASH SWU
College of Creative Industry Srinakarinwirot University
FASH SWU
College of Creative Industry Srinakarinwirot University
FASH SWU
College of Creative Industry Srinakarinwirot University
FASH SWU
College of Creative Industry Srinakarinwirot University
FASH SWU
College of Creative Industry Srinakarinwirot University
Previous
Next

ผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีนิวนอร์มัล (New Normal) FASHION VDO : VIRTUAL RUTINE

ผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีนิวนอร์มัล (New Normal) เมื่อเราจะอยู่กับผ้าไทยได้ทุกวัน และผ้าไทยเหมาะกับทุกคน FASHION VIDEO : VIETUAL ROUTINES วีดีโอแฟชั่นที่นำเสนอให้เห็นถึงคนในยุคนี้ ที่ผ่านช่วงสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยผ่านตัวละคร ชายหญิง ยุคใหม่ 2 คน ที่ต้องดำเนินชีวิตไปในทุกๆวัน

Read More »

การเรียนการสอนแฟชั่นในช่วงโควิด กับ ผลงานงานนักศึกษาแฟชั่น ชั้นปีที่ 2 FASH SWU CCI

การเรียนการสอนแฟชั่นในช่วงโควิด กับ ผลงานงานนักศึกษาแฟชั่น ชั้นปีที่ 2 FASH SWU CCI บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน เกือบ 2 ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนทางด้านแฟชั่น ?  ทั่วทั้งโลกหยุดชะลอ ทบทวน หาทางออกสำหรับการเรียนการสอนการแฟชั่น  ที่ผ่านมานักศึกษาแฟชั่น ที่ต้องเน้นการฝึก ทั้งปฏิบัติ

Read More »