รางวัล WINNER AWARDS 2020 : New Face Designer. ในงาน CDA Design Awards 2020

รางวัล WINNER AWARDS 2020 : New Face Designer. ในงาน CDA Design Awards 2020

ผลงานวิจัยอาจารย์ ประจำหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องนุ่มห่ม วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ได้รับรับรางวัล WINNER AWARDS 2020 : New Face Designer. ในงาน CDA Design Awards 2020 ผลงานสร้างสรรค์ HIMMAPAN คอเลคชั่นแฟชั่น menswear จากผลงานวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง โครงการการพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อม ผสมเทคโนโลยีปักผ้า สู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน อาจารย์ ประจำหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว และขวัญโย มาอุ่น ได้รับรับรางวัล WINNER AWARDS 2020 : New Face Designer. ในงาน CDA Design Awards 2020 เป็นผลงานสร้างสรรค์คลอเลคชั่น ‘หิมพานต์’ คือการนำเอาผ้าหม้อห้อมซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ มาพัฒนาต่อยอดในคอลเลคชั่นนี้ การออกแบบลายผ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากป่าหิมพานต์ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด โดยตัวผืนผ้าทอด้วยมือและย้อมห้อมธรรมชาติ 100% โทนสีที่ได้จากสีของต้นห้อมหรือฮ่อมเป็นสีครามธรรมชาติ ผสมผสานเทคนิคการกัดลายกัดสีลงบนผ้าหม้อห้อม รวมไปถึงการปักลวดลายลงบนผ้า ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ขวัญโย เกิดเป็นเสื้อผ้าบุรุษที่มีความสวยงามทันสมัยใส่ได้จริง แต่ยังคง มีอัตลักษณ์ของผ้าพื้นเมืองผสมผสานอยู่อย่างลงตัว

คลอเลคชั่น ‘หิมพานต์’ นำเสนอด้วยรูปแบบแฟชั่นโชว์ ออกสู่สาธารณะชนครั้งแรก ในงาน BIFW2018 (Bangkok International Fashion Week 2018)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน อาจารย์ ประจำหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว และขวัญโย มาอุ่น ในงาน BIFW2018

ซึ่งในโครงการนี้เป็น การพัฒนาผ้าม่อฮ่อม บ้านทุ่งโฮ้ง ผ้าทอมือพิมพ์กัดสีด้วยสารธรรมชาติ 3 ลวดลาย แรงบันดาลใจลวดลายผ้าได้จากวรรณกรรมไทย เรื่องรามเกียรติ์ โดยนำรูปดอกไม้ ใบไม้และสัตว์ในป่าหิมพานต์ แบ่งเป็น หิมพานต์ภาคบนบก และหิมพานต์ภาคในน้ำ เทคนิคการย้อมสีม่อฮ่อมจากธรรมชาติ 100% ลงบนผ้าฝ้ายทอมือ และกัดลายโดยใช้สารจากธรรมชาติ ด้วยด่างทับทิมผสมกับหัวบุก ผสมเป็นเนื้อครีมแทนสีสกรีน กัดลวดลายด้วยวิธีการซักผ้าด้วยน้ำผสมกำมะถัน หรือน้ำผสมขี้เถ้า จะทำให้เกิดลวดลาย และความเข้มอ่อนของสีที่กัดออกตามสัดส่วนและวิธีการของการซัก เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการออกแบบคลอเลคชั่น สำหรับเสื้อผ้าบุรุษในแบรนด์ ขวัญโย และพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่นอีกด้วย ในปี 2561 คลอชั่นนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล Stratups and SMEs Pitching Driving ในงาน Thailand Innovation Hubs 2018 มาแล้วอีกด้วย รางวัล WINNER AWARDS 2020 : New Face Designer. ในงาน CDA Design Awards 2020 เป็นรางวัล New Face Designer เป็นการให้รางวัลกับผลงานยอดเยี่ยมด้านการออกแบบ ของนักออกแบบรุ่นใหม่ หรือกิจการด้านการออกแบบหน้าใหม่ (Young Designer or New Design Entrepreneur) ประจำปี 2020

รางวัล WINNER AWARDS 2020 : New Face Designer. ในงาน CDA Design Awards 2020

รูปแบบเสื้อผ้าเทคนิคการย้อมสีม่อฮ่อมจากธรรมชาติ 100% ลงบนผ้าฝ้ายทอมือ และกัดลายโดยใช้สารจากธรรมชาติ ด้วยด่างทับทิมผสมกับหัวบุก ผสมเป็นเนื้อครีมแทนสีสกรีน กัดลวดลายด้วยวิธีการซักผ้าด้วยน้ำผสมกำมะถัน
หรือน้ำผสมขี้เถ้า จะทำให้เกิดลวดลาย

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คลอเลคชั่น ‘หิมพานต์’ โดยมีผลงานที่โดดเด่นและสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 27 ผลงาน แสดงร่วมกัน ณ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่

ขวัญโย มาอุ่น กับรางวัล WINNER AWARDS 2020 :
New Face Designer. ในงาน CDA Design Awards 2020

โดยผลงานที่ได้รัลรางวัลทั้งหมดมีแนวคิดสอดคล้องกับปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New Normal) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความสนใจและให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์และแก่นแท้ของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเกิดความนิยมในการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นและหัตถศิลป์มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน สำหรับ รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2020 ภายใต้แนวคิด ‘New Local’ จะกระตุ้นให้นักออกแบบได้แสดงตัวตนตามแบบฉบับของตนเอง โดยรางวัลการออกแบบซีดีเอ มีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์การออกแบบที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่ของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไปที่ได้รับรางวัลทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *