แนะนำ TCAS64 PORTFOLIO แฟชั่น มศว CCI การสมัครเข้าเรียน แฟชั่น มศว CCI ประจำปีการศึกษา 2564

แนะนำ TCAS64 PORTFOLIO แฟชั่น มศว CCI การสมัครเข้าเรียน แฟชั่น มศว CCI ประจำปีการศึกษา 2564 การเตรียมตัวทำ portfolio เพื่อยื่นเข้าศึกษา และการเตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ สำหรับการเข้าศึกษา แฟชั่น มศว ในรุ่นที่ 24 หรือ FASH24 สู้ๆจะเด็กๆ แล้วพบกัน เข้าดูรายละเอียดการสมัครสอบในเอกสารรับสมัคร ได้ที่ โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หน้าที่ 76-77 หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง ใน link นี้ https://admission.swu.ac.th/file_staf… #แฟชั่น มศว cci #แฟชั่น มศว #fashswu #แฟชั่น #fashswucci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *